Transport

Vi kan tilby transport med tippbil,kranbil,kransemi,krokbil og pick up.Vi tar oppdrag for både private og bedrifter.

 

Graving

Vi tar på oss de fleste graveoppdrag som muring,opparbeidelse av tomter,gårdsplasser,veier,drenering,grøfting osv.

Vi har gravemaskiner på 1,5 tonn,8 tonn,20 tonn og 30 tonn.

"Ung lærling" på Bring tomta på Raglamyr

Vi har vært med på mange prosjekter med våre tjenester rundt om i distriktet,blant annet T-Forbindelsen,ny E134 Skjold,Søre Raglamyr Industriområde,ny Førrestunell og nytt kryss,ny E39 Fitjar,nytt Bygneskryss,Solsiden,tomt Statoil Bygnes,Alvanutlia,Ekrene Grønn Bolig,alle boligfeltene i Skåredalen,Tornesvannet byggefelt,Skeisvannstunet,tomt Sjøfartsdirektoratet,nytt kryss E134 i Ølen,ny veg Fv541 Hestaneset-Tjong,Bømlo,ny veg Fv47 Kvala-Fagerheim,utvidelse av vei Fv515 Skjoldastarumen-Lindanger,ny E39 Fitjar,osv samt mange andre private hytte/boligtomter og veier.