Sortert jord

Vi har eget solleverk og selger flott sortert jord fra vår base i Førresfjorden.

Kulesteinsbed med sortert jord fra vårt solleverk